€5,00

Overeenkomst tot afbetaling facturen

Beschrijving

Huidig modelcontract betreft een overeenkomst welke kan gesloten worden wanneer uw klant in gebreke blijft uw factuur te betalen en een afbetalingsplan voorstelt.

U hebt dan zeker belang erbij om een schriftelijk afbetalingsplan op te stellen waarbij mogelijke problemen bij het niet nakomen van de afbetalingen worden ondervangen.

In deze overeenkomst:

  • De erkenning van de schuld door uw klant
  • De omschrijving van de betalingsfaciliteiten (zoals het aantal betalingsschijven, wanneer dient betaald te worden, op welke rekening enz.)
  • De regeling omtrent de intresten
  • Een clausule dat ervoor zorgt dat bij het in gebreke blijven van uw klant de volledige som onmiddellijk integraal te kunnen opeisen
  • Een schadebeding indien uw klant haar verplichtingen niet zou nakomen
  • Welke rechtbank welke zal bevoegd zijn indien u zou dienen over te gaan tot dagvaarding en het toepasselijk recht

Bent u op zoek naar andere modellen, dan verwijzen we u graag verder. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp