€5,00

Modelbrief verhuurder - wettelijke opzeg zonder reden

Beschrijving

Huidig modelbrief betreft een vroegtijdige opzeg van de verhuurder zonder een opgave van een specifieke reden.

Overeenkomstig art. 3 §4 van de woninghuurwet kan de verhuurder bij het verstrijken van de eerste en tweede driejarige periode de huurovereenkomst beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden, zonder motivering, maar mits betaling van een vergoeding.

Deze vergoeding is gelijk aan negen dan wel 6 maanden huur naargelang de overeenkomst een einde neemt bij het verstrijken van de eerste of de tweede driejarige periode.

U zal ook best als verhuurder nagaan of deze mogelijkheid niet werd uitgesloten in uw huurovereenkomst.


In deze overeenkomst:

  • Gegevens beide partijen 
  • Opzeg zonder reden 
  • ...

Bent u op zoek naar andere modellen, dan verwijzen we u graag verder. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp