€5,00

Modelbrief verhuurder - vroegtijdige opzeg voor eigen gebruik of voor een familielid

Beschrijving

Huidig modelbrief betreft een vervroegde opzeg door de verhuurder wanneer hij zinnens is het goed zelf te betrekken of dit te laten gebeuren door een familielid (waarvan de graad dient te zijn zoals omschreven in art. 3 § 2 van de woninghuurwet).

De opzeggingstermijn bedraagt hier 6 maanden en neemt een aanvang de eerste van de maand volgend op de maand waarin de opzegging betekend werd.

Als verhuurder doet men een dergelijke opzeg best niet lichtzinnig gezien dit aan voorwaarden is gebonden. Zo moet u of uw familielid binnen het jaar het goed betrekken en moet dit betrokken worden gedurende twee jaren na het verstrijken van de gegeven opzeg.

Het het niet respecteren van deze voorwaarden en behoudens bewijs van buitengewone omstandigheden riskeert u 18 maanden huur te moeten betalen als schadevergoeding.

Deze opzegging dient te gebeuren aan alle medeverhuurders en per afzonderlijke brief, ook indien het gehuwden of wettelijk samenwonenden betreft.

Ook een verhuurder-vennootschap kan in principe ook opzeggen voor “eigen gebruik” .

De huurder kan op haar beurt een tegenopzeg geven (u vindt in onze databank hiervan bijkomende uitleg en een modelbrief terug). Wanneer de termijn van de huurder door de tegenopzegging verstrijkt voor deze van de verhuurder, leidt dit ertoe dat de verhuurder aan de huurder geen opzeggingsvergoeding zal moeten betalen indien hij het goed niet binnen het jaar en gedurende 2 jaar werkelijk betrekt.In deze overeenkomst:

  • Gegevens beide partijen 
  • Vroegtijdige opzeg voor eigen gebruik of voor een familielid
  • ...

Bent u op zoek naar andere modellen, dan verwijzen we u graag verder. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp