€5,00

Modelbrief huurder - vraag tot huurprijsherziening

Beschrijving

Huidig modelbrief betreft een verzoek van de huurder om de huurprijs te herzien ten gevolge nieuwe omstandigheden welke ervoor zorgden dat de nieuwe huurwaarde 20% lager ligt dan hetgeen aan huur wordt betaald.

Deze herziening kan louter worden gevraagd tussen de negende en zesde maand voorafgaand aan het verstrijken van elke driejarige periode.

De huurder en de verhuurder kunnen ook steeds onderling overeenkomen dat een herziening van de huurprijs kan gebeuren (en dus zonder de vereiste dat er een daling is van huurwaarde van 20%) doch dit zal steeds dienen te gebeuren binnen de voormelde periode.

Als er geen akkoord kan worden bekomen dan kan de vordering worden ingesteld bij de vrederechter tussen de 6de en de 3de maand voor het verstrijken van de driejarige periode. De vrederechter zal in dit geval oordelen naar billijkheid.

Als nieuwe omstandigheden beschouwt de rechtspraak de omstandigheden die niet bestonden bij het afsluiten van de huurovereenkomst en toen ook niet voorzien konden worden (zoals bvb de teloorgang van de wijk waarin de woning is gelegen).

In deze overeenkomst:

  • Gegevens beide partijen 
  • Vraag tot huurprijsherziening
  • ...

Bent u op zoek naar andere modellen, dan verwijzen we u graag verder. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp