€5,00

Modelbrief huurder - verzoek tot verlenging opzeggingstermijn

Beschrijving

Huidig modelbrief betreft een verzoek van de huurder tot verlenging van de opzeggingstermijn ten gevolge van buitengewone omstandigheden.

Deze verlenging dient –op straffe van nietigheid- te worden gevraagd uiterlijk een maand voor de vervaldag van de huur aan de verhuurder en dit met een aangetekende brief.

Bij gebreke aan overeenkomst met de verhuurder kan de vrederechter de verlenging nog toestaan. De vrederechter zal hierbij de duur vaststellen en eventueel ook op verzoek van de verhuurder een huurprijsverhoging toestaan.

Er kan slechts één maand een dergelijke verlenging worden gevraagd.

Het maakt geen verschil uit of de huurder dan wel de verhuurder de opzeg heeft gegeven doch in het geval de huurder de opzeg heeft gegeven, dient de huurder wel aan te tonen dat de buitengewone omstandigheden zich hebben voorgedaan na de opzegging.

In deze overeenkomst:

  • Gegevens beide partijen 
  • Verzoek tot verlenging opzeggingstermijn
  • ...

Bent u op zoek naar andere modellen, dan verwijzen we u graag verder. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp