€5,00

Modelbrief aangifte aangifte schuldvordering bij curator

Beschrijving

Bij faillissement van een handelaar of vennootschap waarvan u schuldeiser bent, dient u in principe aangifte te doen in het faillissement.

Deze aangifte dient in principe te gebeuren binnen de maand na het faillissementsvonnis en dient u dit te versturen naar de griffie van de rechtbank van koophandel van de plaats waar uw schuldenaar failliet is gegaan.

Het is best mogelijk dat de curator u zelf zal aanschrijven doch u neemt hier best geen risico en doe zo spoedig mogelijk zelf aangifte.

Bij uw aangifte voegt u best alle stukken welke uw vordering kunnen staven zoals de facturen, aanmaningen edm.

Gelet op de recente wetswijziging van de BTW zal in principe een fiscaal attest van de curator niet meer nodig zijn. Het recht op teruggave ontstaat reeds op datum van het faillissementsvonnis.

In de praktijk zal een aangifte van een schuldvordering in een faillissement nog zin hebben indien er nog een kans (hoe klein ook) bestaat dat er iets van de schuldvordering kan worden gerecupereerd dan wel om waardevermindering te boeken door een attest van de curatele.

Huidig model betreft een modelbrief van het schrijven naar de curator waarbij u het kopij van uw schuldvordering kan indienen. U vindt verder ook in onze databank een model van zo een schuldvordering terug.

In deze overeenkomst:

  • Gefailleerde partij 
  • Bevoegde rechtbank 
  • ...

Bent u op zoek naar andere modellen, dan verwijzen we u graag verder. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp