€5,00

Leningovereenkomst

Beschrijving

Een onderhandse leningsovereenkomst tussen familieleden of vrienden/kennissen worden zeer vaak zonder schriftelijk document opgesteld dan wel door een niet sluitende overeenkomst die later vaak uitmonden in gerechtelijke procedures. Omdat een dergelijke leningsovereenkomst niet uitdrukkelijk wordt geregeld in de wet is het des te belangrijker dat alles wordt geregeld in deze overeenkomst zodat gerechtelijke procedures later worden vermeden!

In deze overeenkomst wordt een onderscheid gemaakt tussen een lening waar geen intresten op verschuldigd zijn en daar waar er wel intresten worden aangerekend.

In deze overeenkomst:

  • Duidelijk omschrijving van het geleend bedrag en de wijze van betaling van het ontleend bedrag
  • De termijn dat de lening dient te worden terugbetaald waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen een terugbetaling in termijnen of de integrale terugbetaling tegen een bepaalde datum
  • De regeling met betrekking tot het betalen van intresten
  • De bepaling wat er gebeurt indien bepaalde termijnen van terugbetaling niet worden gerespecteerd. Zo zal een clausule van onmiddellijke opeisbaarheid onontbeerlijk zijn wanneer de ontlener de voorziene terugbetalingstermijnen niet respecteert
  • Wat er gebeurt bij overlijden van de ontlener
  • De mogelijkheid om de verschuldigde al dan niet vervroegd terug te betalen
  • De bevoegde rechtbank indien er een geschil ontstaat en het toepasselijk recht

Wanneer de lening betrekking heeft op het kosteloos gebruik van bepaalde zaken is, kan u het model van een bruikleenovereenkomst gebruiken die eveneens terug te vinden is in onze databank.

Vindt u hierboven niet wat u zoekt? Contacteer ons dan gerust voor de modelcontracten die u nodig heeft.

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp