€15,00

Bruikleningsovereenkomst onroerende goederen

Beschrijving

Bruikleen is een onbenoemde overeenkomst, op grond waarvan de uitlener aan de ontlener gratis een tijdelijk en persoonlijk gebruiksrecht wordt toegestaan op een zaak, onder de verplichting deze terug te geven bij de beëindiging van de overeenkomst.
Dit contract wordt geregeld in het Burgerlijk Wetboek.
Het belangrijkste kenmerk van bruiklening is aldus het feit dat het kosteloos is en de in leen gegeven zaak dient terug te worden gegeven bij het einde van de overeengekomen periode.
In heel wat gevallen is het opstellen van een overeenkomst niet noodzakelijk (zoals bvb het lenen van de grasmaaier van de buurman) doch indien het gaat om goederen met een aanzienlijke waarde en/of de bruikleen voor een langere periode geldt, kan een schriftelijke overeenkomst veel betwistingen vermijden.

In deze overeenkomst:

  • Omschrijving van de in bruikleen geleverde goederen
  • Bepaling van het kosteloos karakter
  • Duurtijd
  • Verplichtingen voor de ontlener
  • Verplichtingen van de uitlener
  • Het al dan niet nemen van een verzekering
  • De bevoegde rechtbank en rech

Bent u nog op zoek naar een andere overeenkomst, aarzel dan niet om contact op te nemen. 

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp