€15,00

Bezettingsovereenkomst

Beschrijving

Een “bezetting ter bede” wordt vaak argeloos en ten onpas gebruikt om de zogenaamde dwingende wettelijke regels inzake pacht-, handels- en woninghuur te ontwijken. Een bezetting ter bede is echter nooit een huurovereenkomst en is daar ook zelfs geen variant van.

Het louter ontwijken van bovenvermelde wetgeving kan en mag nooit een motief zijn om dergelijke overeenkomst te sluiten. De rechter zal steeds de bedoeling van partijen nagaan en wanneer blijkt dat het gaat om een geval van wetsontduiking zal de overeenkomst worden geherkwalificeerd naar de werkelijke bedoeling van partijen met alle gevolgen van dien.

Kenmerkend voor een dergelijke overeenkomst zal zijn dat de bezetting ter bede een voorlopig karakter heeft en aan de bezetter geen zekerheid wordt verleend op een bepaalde duur.

Dit neemt zeker niet weg dat dergelijke overeenkomst dienstig kan zijn in diverse situaties. Zo kan als klassiek voorbeeld worden genomen het geval waarbij een handelshuurovereenkomst werd opgezegd door de huurder maar na de einddatum wenst de huurder nog een aantal maanden te blijven in afwachting van afwerking van het nieuwe pand. Verder wordt in de rechtspraak eveneens aanvaard dat een bezettingsvergoeding wordt gesloten voor bvb een verwachte onteigening, toekomstige realisatie van een bouwproject, de verwachte toekomstige regeling van een nalatenschap, de verwachte beëindiging van een proces, de intentie van de eigenaar om het goed te verkopen, de bedoeling van de eigenaar om het goed persoonlijk te gebruiken, in afwachting van het vinden van een nieuwe bestemming van het gebouw enz.

In deze overeenkomst:

 • Omschrijving van het voorwerp van de overeenkomst
 • De prijs
 • De duur van de overeenkomst
 • Indexeringsclausule
 • Regeling van de waarborg
 • Plaatsbeschrijving
 • Regeling mbt de belastingen
 • Bepalingen omtrent onderhoud en herstellingen
 • De kosten en lasten
 • Regeling van de verzekeringen
 • Bepalingen omtrent de veranderingen aan het pand
 • Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Bent u nog op zoek naar een andere overeenkomst, aarzel dan niet om contact op te nemen. 

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp