€15,00

Algemene Voorwaarden voor een webshop van tabaksproducten

Beschrijving

Huidig voorbeeld van algemene voorwaarden is dienstig bij het runnen van een webshop.

Deze algemene voorwaarden dienen duidelijk raadpleegbaar zijn op de website, doch dienen eveneens uitdrukkelijk te worden aanvaard door de koper-consument.

Deze algemene voorwaarden kunnen bovendien worden vermeld op uw factuur. Indien deze voorwaarden op de achterzijde staan vermeld, zal het noodzakelijk zijn dat u een duidelijke vermelding hiervan plaatst op de voorzijde.

In deze overeenkomst:

  • Wijze van kennisname van de algemene voorwaarden
  • Mededeling dat de koper meerderjarig dient te zijn
  • Totstandkoming overeenkomst
  • Voorbehoud m.b.t. de productomschrijving
  • Betalingsvoorwaarden, nalatigheidsintresten, schadebeding
  • Leverings- en verzendingsmodaliteiten
  • Termijn voor klachten en regeling m.b.t. gebreken
  • Wettelijk verplicht verzakingsrecht
  • Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
Zoekt u andere voorbeelden van bijzondere contracten, dan verwijzen wij u graag verder. Aarzel niet om ons te contacteren met al uw vragen.
Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp