€15,00

Algemene voorwaarden bij reclamecampagnes

Beschrijving

Huidig voorbeeld van algemene voorwaarden is dienstig bij het leveren van diensten, nl. het voeren van een reclamecampagne een bedrijf (de opdrachtgever)

Deze algemene voorwaarden kunnen worden vermeld op uw factuur doch ook op uw offerte of overeenkomst. Indien deze voorwaarden op de achterzijde staan vermeld, zal het noodzakelijk zijn dat u een duidelijke vermelding hiervan plaatst op de voorzijde.

Tussen handelaars worden deze algemene voorwaarden als aanvaard aanzien indien de factuur niet (tijdig) wordt geprotesteerd. Bij consumenten dient u aan te tonen dat zij hier kennis van hadden. Om zekerheid te hebben kan u uiteraard steeds de bestelbon of offerte laten ondertekenen door uw contractspartner en dit dus met een duidelijk verwijzing naar de algemene voorwaarden op de achterzijde.

 

In deze overeenkomst:

uiteengezet. Het spreekt voor zich dat de overeenkomst steeds aan de realiteit dient te beantwoorden en dat er geen sprake kan zijn van gezag tussen de opdrachtgever en de consultant.

  • Uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever

  • Geldigheidsduur offerte

  • Duur van de overeenkomst

  • Betalingsvoorwaarden, nalatigheidsintresten, schadebeding

  • Termijn voor klachten

  • Medewerking en aansprakelijkheid van de opdrachtgever

  • Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht


Zoekt u andere voorbeelden van bijzondere contracten, dan verwijzen wij u graag verder. Aarzel niet om ons te contacteren met al uw vragen.

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp