€15,00

Overeenkomst tot call-optie op overdracht van aandelen

Beschrijving

Dit betreft een modelovereenkomst tot optie op overdracht van aandelen waarbij de optiehouder het recht krijgt de aandelen van de optiegever aan te kopen. De optiehouder krijgt dit recht voor een periode die overeengekomen wordt en hij kan dit recht al dan niet uitoefenen gedurende die periode.

In deze modelovereenkomst worden het aantal aandelen en de prijs van de aandelen vastgelegd.

Bij deze call opties wordt vaak een optiepremie overeengekomen. Dit is een premie die de optiegever krijgt voor het aanbieden van de optie. Zo’n beding kan vrij ingelast worden in de overeenkomst.

Voor het tegenovergestelde geval waarin de optiehouder het recht krijgt zijn aandelen te verkopen aan de optiegever gedurende een bepaalde

periode, verwijzen wij u door naar de modelovereenkomst tot put-optie.


In deze overeenkomst:

  • Voorwerp van de optie
  • Duur van de optie
  • Verkoopverplichting
  • Verkoopprijs
  • Schadevergoeding
  • ...

Bent u op zoek naar andere modellen, dan verwijzen we u graag verder. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp