€15,00

Overeenkomst overdracht van aandelen

Beschrijving

De aandeelhouders-overeenkomst is een overeenkomst, waarbij de eigenaar van 1 of meerdere aandelen in het maatschappelijk kapitaal van een vennootschap (B.V.B.A., N.V., C.V.B.A., enz.), de eigendomsrechten van 1 of meer van deze aandelen overdraagt aan een koper, tegen een vooraf bepaalde prijs.

Gelet op het bijzondere karakter van een aandelenoverdracht (niet het vermogen van de vennootschap, maar wel de aandelen in die vennootschap maken het voorwerp uit van de overdracht) en het ontoereikend karakter van de in het Burgerlijk Wetboek voorziene garanties wordt er meer juridische zekerheid ingebouwd door bijzondere conventionele garanties te voorzien. Dergelijke garanties zullen evenwel slechts toegevoegd kunnen worden na een onderzoek van de onderneming van dewelke de aandelen worden overgedragen (het zgn. ‘due-diligence’ onderzoek), en in functie van de eventuele risico’s die hieruit zouden blijken.

Deze modelovereenkomst kan gebruikt worden voor eenvoudige aandelentransacties, waarbij de volle eigendom op aandelen wordt overgedragen en de prijs moet betaald worden op het ogenblik van de contractsluiting, de koper geheel op de hoogte is van de toestand van de onderneming waarvan de aandelen worden overgedragen, en er geen bijzondere conventionele garanties vereist zijn. 

Voor zover uit een onderzoek van de onderneming waarvan de aandelen worden overgedragen zou blijken dat er bepaalde risico’s bestaan voor dewelke bijkomende conventionele garanties vereist zijn, kan deze modelovereenkomst als basis dienen mits deze wordt aangevuld met de vereiste bijzondere garanties. Ten slotte moet er op gewezen worden dat een overeenkomst tot overdracht van aandelen slechts uitwerking heeft tussen partijen. Teneinde tegenstelbaarheid te verkrijgen ten aanzien van derden zullen bijkomende formaliteiten vervuld moeten worden.

In deze overeenkomst:

  • Omschrijving van de over te dragen aandelen
  • Bepaling van de prijs en de betalingsmodaliteiten
  • Verklaringen en garanties door beide partijen • De bevoegde rechtbank en recht
  • ...

Bent u op zoek naar andere modellen, dan verwijzen we u graag verder. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp