€5,00

Modelbrief verhuurder - huurprijsherziening door uitvoering eigen werken

Beschrijving

Huidig modelbrief betreft een verzoek van de verhuurder om de huurprijs te herzien ten gevolge van door de verhuurder op zijn kosten uitgevoerde werken welke de huurwaarde met minstens 10% hebben doen stijgen.

Deze herziening kan louter worden gevraagd tussen de negende en zesde maand voorafgaand aan het verstrijken van elke driejarige periode.

De huurder en de verhuurder kunnen ook steeds onderling overeenkomen dat een herziening van de huurprijs kan gebeuren (en dus zonder de vereiste dat er stijging van huurwaarde van 10% is) doch dit zal steeds dienen te gebeuren binnen de voormelde periode. De huurder kan hier in principe niet op geldige wijze afstand van doen.

Als er geen akkoord kan worden bekomen dan kan de vordering worden ingesteld bij de vrederechter tussen de 6de en de 3de maand voor het verstrijken van de driejarige periode.

Deze werken mogen geen betrekking hebben om het goed in overeenstemming te brengen met de elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid zoals voorzien in artikel 2, eerste lid van de woninghuurwet.

Het weze ook ten slotte opgemerkt dat de nieuwe huurprijs ook geenszins evenredig dient te zijn aan de stijging van 10%. De partijen kunnen hier vrij de prijs overeenkomen en de vrederechter zal desgevallend uitspraak doen naar billijkheid.

In deze overeenkomst:

  • Gegevens beide partijen 
  • Huurprijsherziening
  • ...

Bent u op zoek naar andere modellen, dan verwijzen we u graag verder. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp