€5,00

Huishoudreglement opslagplaats

Beschrijving

Huidig model betreft een huishoudreglement welke u kan gebruiken bij verhuur van opslagplaatsen.

Dit huishoudreglement dient uiteraard aanvullend te zijn aan uw huurovereenkomst mbt de opslagplaats en kan u ook aanpassen/aanvullen aan de bijzonderheden van uw opslagplaatsen dan wel aan de zaken welke u eveneens bijzondere waarde aan zou hechten.


In deze overeenkomst:

  • Toegangscode
  • Gebruik als een goede huisvader van de opslagplaats
  • Onderhoud en schoonmaak
  • Afwijzing van alle verantwoordelijkheid mbt gevallen van schade edm
  • Gebruik conform de bestemming van de opslagplaats

In uw huurovereenkomst dient er minstens een verwijzing zijn naar dit huishoudreglement zodat u een bewijs hebt dat de huurder hier in ieder geval kennis van heeft kunnen nemen.

U vindt in onze datatbank verder een modelovereenkomst voor een opslagplaats.
Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp