€15,00

Handelshuurovereenkomst

Beschrijving

Huidig model voor een handelshuur is van toepassing wanneer onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen worden verhuurd met het oog op het uitoefenen van een kleinhandel of voor het bedrijf van een ambachtsman die rechtstreeks in contact staat met het publiek. De bepalingen van de Handelshuurwet zijn van dwingende aard zodat partijen er slechts van kunnen afwijken voor zover de wet zelf het uitdrukkelijk of impliciet toelaat.

Wel kunnen de bepalingen naar believen worden aangevuld voor zover de dwingende regels worden gerespecteerd om een zo volledig mogelijke rechtszekerheid te bekomen specifiek per geval. De wet verlangt een zeer formele toepassing van haar bepalingen zodat beide partijen optimaal beschermd worden in deze belangrijke materie. Een goede overeenkomst waarin zowel de wet volledig wordt nageleefd als rekening wordt gehouden met praktische overwegingen is dan ook onontbeerlijk teneinde een probleemloze handelshuur tot stand te brengen.


In deze overeenkomst:

  • Omschrijving onroerend goed 
  • Huurprijs
  • Termijn 
  • Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
  • ...

Bent u op zoek naar andere modelcontracten voor overeenkomsten, dan verwijzen wij u graag verder. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp