€5,00

Eenzijdige aankoopbelofte

Beschrijving

Dit modelcontract is een eenzijdige aankoopbelofte van de potentiële koper van een onroerend goed.

De koper belooft met deze eenzijdige aankoopbelofte dat hij het onroerend goed zal aankopen tegen een bepaalde prijs.

Op deze wijze kan de verkoper louter door het aanvaarden van dit aanbod een koopovereenkomst tot stand brengen.

In deze aankoopbelofte wordt best een bepaalde tijd overeengekomen tot wanneer deze geldig is. In geval dat de koper zijn belofte voor deze termijn intrekt zal dit een fout uitmaken die hem verplicht om de schade te vergoeden die de verkoper heeft geleden. Zowel voor de verkoper als de koper zal het belangrijk zijn dat deze koopbelofte nauwkeurig wordt omschreven.


In deze overeenkomst:

  • Duidelijke omschrijving van het onroerend goed
  • Bepaling van de biedprijs
  • De termijn dat de aankoopbelofte geldig is
  • De wijze dat de aankoopbelofte kan aanvaard worden door de koper
  • De mogelijkheid om bijzondere voorwaarden aan te vullen.

Bent u op zoek naar andere modelcontracten voor overeenkomsten, zoals de huur van roerende goederen, een huurcontract van een appartement of een ingebrekestelling voorbeeld? Dan verwijzen wij u graag verder. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp