€15,00

Bruikleningsovereenkomst

Beschrijving

Bruikleen is een onbenoemde overeenkomst, op grond waarvan de uitlener aan de ontlener gratis een tijdelijk en persoonlijk gebruiksrecht toestaat op een zaak, onder de verplichting deze terug te geven bij de beëindiging van de overeenkomst.

De desbetreffende wettelijke bepalingen zijn terug te vinden in het Burgerlijk Wetboek. Het belangrijkste kenmerk van bruiklening is aldus het feit dat het kosteloos is en de in leen gegeven zaak dient terug te worden gegeven bij het einde van de overeengekomen periode.

In heel wat gevallen is het opstellen van een bruikleencontract niet noodzakelijk (zoals bijv. het lenen van grasmaaier van de buurman) maar indien het gaat om goederen met een aanzienlijke waarde en/of de bruikleen een langere periode betreft, kan een schriftelijke overeenkomst veel betwistingen vermijden. Een klassiek voorbeeld van een situatie wanneer dit modelcontract kan worden gebruikt is het uitlenen van een voertuig aan een vriend en dit al dan niet voor een langere periode.

In deze overeenkomst:

  • Omschrijving van de in bruikleen geleverde goederen
  • Bepaling van het kosteloos karakter
  • Duurtijd van de bruikleenovereenkomst
  • Verplichtingen voor de ontlener
  • Verplichtingen van de uitlener
  • Het al dan niet nemen van een verzekering
  • De bevoegde rechtbank en recht

Dit modelcontract is niet aangewezen indien het gaat om onroerende goederen dan wel een geldlening betreft. In dit laatste geval kan u een modelovereenkomst van een leningsovereenkomst terugvinden in onze databank. Gerelateerde contracten Leningovereenkomst Overeenkomst tot afbetaling van facturen Bruikleningsovereenkomst onroerende goederen

Bent u nog op zoek naar een andere overeenkomst, aarzel dan niet om contact op te nemen. 

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp