€15,00

Bewaargevingsovereenkomst

Beschrijving

De bewaargevings-overeenkomst is een overeenkomst, op grond waarvan de bewaargever aan de bewaarnemer een roerende zaak afgeeft ter bewaring en bewaking van de zaak. De bewaarnemer neemt de verplichting op zich om voor de zaak te zorgen, onder de verplichting van teruggave in natura op eerste verzoek van de bewaargever.

De desbetreffende wettelijke bepalingen zijn terug te vinden in het Burgerlijk Wetboek.

De belangrijkste kenmerken van de bewaargeving zijn aldus dat het in beginsel een kosteloos karakter heeft en de in bewaring gegeven roerende zaak dient terug te worden gegeven bij het einde van de overeengekomen periode of op eerste verzoek van de bewaargever.

In heel wat gevallen worden de modaliteiten van een zo’n overeenkomst niet uitdrukkelijk overeengekomen (zoals bijv. bij vestiaire, bewaakte parkings). Maar indien het gaat om roerende zaken met een aanzienlijke waarde en/of een bewaargeving voor een langere periode, kan een schriftelijke overeenkomst veel betwistingen vermijden. Een voorbeeld van een situatie wanneer dit modelcontract kan worden gebruikt is het in bewaring geven van kunstvoorwerpen gedurende een periode van afwezigheid.

In deze overeenkomst:

  • Omschrijving van de in bewaring gegeven goederen
  • Bepaling van het al dan niet kosteloos karakter
  • Rechten en verplichtingen voor de bewaarnemer
  • Rechten en verplichtingen van de bewaargever
  • Duurtijd van de bewaargeving
  • Teruggave van het in bewaring gegeven roerend goed
  • De bevoegde rechtbank en recht

Dit modelcontract kan niet gebruikt worden indien onroerende goederen in bewaring worden gegeven, gezien hierop de regels inzake sekwester van toepassing zijn. Ook voor wat betreft de bewaargeving voor de zaken van de gasten in een hotel bestaat een afwijkende regeling.

Bent u nog op zoek naar een andere overeenkomst, aarzel dan niet om contact op te nemen. 

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp